RESURSSIT

Tämän projektin aikana partnerit kehittävät seuraavat resurssit. Ne tulevat saataville tälle sivulle kun resurssit valmistuvat.

Kirjaset chatbot-ohjelmien käytöstä koulutuksessa

Kirjanen partnerien tutkimuksesta chatbot-ohjelmien käytössä koulutuksessa parhaiden koulutuskäytäntöjen tunnistamiseksi

Dynaaminen opetussisältö

Ilmaiset opetusmateriaalit, jotka integroidaan chatbotiin, jonka ohjelma seuraa CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages) A2- ja B1-tasoja

Chatbotin luominen

Ilmainen englannin tuutorichatbot, joka tukee opiskelijoita oppituntien kanssa

Tukioppitunnit

Tukioppitunteja opettajille, jotta he voivat käyttää niitä luokassa opettamaan chatbotin esittelemiä asioita

Pedagoginen opas

Pedagoginen opas, joka opettaa kouluttajia ymmärtämään, miten käyttää chatbotia osana opetustaan

Chatbotin suunnitteluopas

Chatbotin luontiopas auttaa kouluttajia luomaan oman chatbot-ohjelmansa koulutustarkoituksiin

Pääsy boteille

Facebook Messengerissä

Tutorbot-alustalla

Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa ainoastaan tekijänsä näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa mistään sen sisältämien tietojen käytöstä.

Contact information

info@mrwinstonchatbot.eu

Icons made by Zlatko Najdenovski from www.flaticon.com

Oikeudelliset tiedot ja tietosuoja

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.