TIETOA PROJEKTISTA


Englannin kieli on avaintaito työllistymiseen Euroopassa

Viimeisimmän kielitaitoon liittyvän eurooppalaisen tutkimuksen mukaisesti vuonna 2012 englanti oli ehdottomasti eniten opetettu vieras kieli lähes kaikissa Euroopan maissa ja kaikilla koulutustasoilla. Lisäksi se on avaintaito työllistymiseen: Euroopan komission tutkimus vieraiden kielten taidosta ja työllistymisestä (European Commission Study on Foreign Language Proficiency and Employability) vuonna 2015 paljasti, että yli neljä viidestä haastatellusta työnantajasta ja kolme neljäsosaa verkossa ilmoitetuista työpaikoista oli sitä mieltä, että englanti oli hyödyllisin vieras kieli kaikkien sektorien työpaikoissa ja lähes kaikissa ei-englanninkielisissä maissa.


Ammattikoulutuksessa on tarvetta mukautetuille mobiilioppimistyökaluille

Vaikka monet ammattikoulutuksen tarjoajat tarjoavat englannin kielen kursseja, työmarkkinoilla tarvittavaa kriittistä taitoa eivät kaikki oppijat omaksu. Siten monien oppijoiden koulutustarve on viime vuosina sallinut oppimissovellusten ja -ohjelmien laajan valikoiman kehityksen. Jotkut näistä ovat saaneet paljon suosiota, kuten Duolingo ja Babbel. Näiden ohjelmien suosio ei ole yllättävää, kun otetaan huomioon, että kielten oppiminen on sopeutettu mobiilioppimiseen siten, että siinä käytetään pieniä ja usein toistuvia oppitunteja, jolloin oppija pystyy integroimaan uutta sanastoa tiuhaan tahtiin. Kaupalliset sovellukset ovat kuitenkin jossain määrin elitistisiä. Ensinnäkin monet niistä perustuvat kuukausimaksuihin tai -tilauksiin, mutta silloinkin kun tästä ei ole kyse, tällaisten ohjelmien elitistinen ongelma on se, että ne jättävät oppijan yksin kohtaamaan vaikeudet: ne eivät tarjoa selitystä ja vain vähän tukea. Siten lahjakkaan oppijat, jotka osaavat etsiä tällaista tukea, hyötyvät tällaisista työkaluista, mutta suurin osa muista (tavalliset oppijat, oppimishäiriöistä kärsivät, sosiaalisesti epäsuotuisissa olosuhteissa olevat oppijat) kokevat työkalun tehottomana ja usein he luovuttavat ja menettävät uskon kykyynsä oppia vierasta kieltä.


Chatbot-ohjelmat ovat nyt helposti saatavilla oleva ja edullinen teknologia

Oppilaitokset voivat luoda tällaisen työkalun ilman suurta investointia chatbot-ohjelmien demokratisaation ansiosta. Chatbotit ovat tietokoneohjelmia, jotka käyttävät tekoälyä (AI) keskusteluun. Niiden käyttö on lisääntynyt valtavasti viimeisen 5 vuoden aikana Esideiden internetin (IoT) myötä, mutta myös integroimalla niitä laajoihin viestintäalustoihin, esim. Facebook Messengeriin ja WeChatiin.

Koska botit ovat keskustelutoimijoita ja niitä voidaan käyttää matkapuhelimissa, ne ovat erittäin helppokäyttöisiä nuorisolle ja kaikille muille, ja niillä on runsaasti potentiaalia koulutustyökaluna, koska niillä on kaikki tarvittavat työkalut tiedon palasten opettamiseen ja ne voivat myös arvioida, ymmärtääkö oppija saamaansa tietoa ja samalla lähettää palautetta opettajille, jotta opettajat näkevät, mitä oppijat ymmärtävät parhaiten ja missä asioissa heillä on eniten ongelmia. Näin opettajat voivat mukauttaa luokkaopetustaan luokan ja yksilöiden edistymisen tueksi.


Tämän vuoksi olemme kehittämässä chatbot-tuutoria englannin kielellä ammattikoulutuksen käyttöön

Tämä projekti perustuu etenkin ammattikouluopiskelijoiden englannin kielen tarpeisiin työmarkkinoilla, ja chatbotin luomisen helpon saatavuuden ansiosta projektin tavoitteena on luoda chatbot ja tukimateriaalia kouluttajille, joita voidaan käyttää ammattikoulutussektorilla, tarjoten innovatiivinen työkalu englannin kielen oppimisprosessin tueksi, olipa kyseessä yksilöllinen opiskelu tai ohjattu opiskelu.

Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa ainoastaan tekijänsä näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa mistään sen sisältämien tietojen käytöstä.

Contact information

info@mrwinstonchatbot.eu

Icons made by Zlatko Najdenovski from www.flaticon.com

Oikeudelliset tiedot ja tietosuoja

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.