PARTNERIT

Civiform on ammatillisen koulutuksen keskus, jonka Friuli Venezia Giulian aluehallinto tunnustaa virallisesti. Se järjestää ammatillisen koulutuksen aktiviteetteja, joita rahoittavat aluehallinto sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Tehtävämme on auttaa nuoria ja aikuisia pääsemään takaisin työmarkkinoille ja auttaa työssä käyviä ihmisiä päivittämään taitojaan. Civiform perustettiin vuonna 1955 kursseja sotaorvoille järjestävän EFA-järjestön toimesta. Vuosien varrella se on kasvanut huomattavasti ja tarjoaa nyt kolmivuotisia kursseja nuorille, jotka haluavat opiskella ammattiin ja päästä nopeasti työmarkkinoille seuraavilla aloilla: hotelli- ja ravintola-ala, elintarviketeollisuus, graafinen suunnittelu, terveys ja kauneus, sosiokulttuuriset asiat ja psykologia, kielet, tietotekniikka, hallinto, markkinointi ja sähköiset järjestelmät, automekaniikka.

Peruskoulutuskurssien lisäksi tarjoamme kursseja aikuisille, harjoittelijoille ja yrityksille. Tarjoamme ammatillista neuvontaa ja työskentelemme yhdessä italialaisten ja ulkomaalaisten partnereiden kanssa erityisprojekteissa.

Eurospeak Language Schools Ltd on yksityinen englannin kielikoulu, joka on British Councilin, Independent Schools Inspectorate (ISI) -organisaation akkreditoima ja UKVI:n lisensoima pisteisiin perustuvan tasojärjestelmän Tier 2 General ja Tier 4 General -tasoilla. Koulu on perustettu vuonna 1991 ja olemme akkreditoitu Cambridge English -englannin kokeen tarjoaja sekä Trinity College London -yliopiston opettajankoulutuskeskus. Tarjoamme  laajan valikoiman kieli- ja ammattikoulutuskursseja. Päätavoitteemme on antaa oppijoille paras mahdollisuus parantaa elämäntilannettaan ja auttaa kehittämään taitoja, joita he tarvitsevat henkilökohtaisessa ja ammatillisessa elämässään. Auttamalla heitä saavuttamaan hyvän tason tarvitsemissaan taidoissa olemme varmoja, että oppijamme jatkavat elämäänsä menestyksekkäinä ja onnellisina missä vain he haluavatkaan elää ja työskennellä. Arvostamme rehellisyyttä ja harmoniaa opiskelijoiden kesken, jotka tulevat eri kulttuureista, kehittääkseemme omaa yhteisöllisyyden tunnettamme.

Learnmera Oy on yksityinen aikuiskoulutus- ja käännösyritys, joka tarjoaa liiketoiminnan kielikursseja sekä käännös- ja kielentarkastuspalveluita pääasiassa yrityksille Helsingin seudulla. Kursseja tarjotaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Learnmera Oy:lla on laaja kokemus koulutusresurssien ja verkkosivujen luomisesta, sovellusten sisällön luomisesta sekä ammatillisten verkkokurssien kehittämisestä. Learnmeran ilmaisille kielten oppimisen ja kulttuurimateriaalia sisältävillä verkkosivuilla on ollut kymmeniä tuhansia latauksia. Learnmera on ollut aktiivinen eurooppalaisissa projekteissa vuodesta 2008 lähtien. Learnmera tarjoaa myös IT-palveluita etenkin yrityksille ja instituutioille, jotka haluavat parantaa asiakasrajapintaa sekä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.

Ljudska univerza Rogaška Slatina on voittoa tavoittelematon aikuiskoulutuksen tarjoaja paikalliselle yhteisölle ja täynnä perinteitä. Tarjoamme 10 muodollista koulutusohjelmaa, joihin kuuluu toisen asteen kouluja ja ammatillisia koulutusohjelmia ravintola-alalla, gastronomian, ruoanlaiton, kaupallisen, ekonomian, lastenhuollon ja turismin aloilla.

Organisaatio tarjoaa myös useita henkilökohtaisen kasvun ohjelmia, työpajoja, tietotekniikkakursseja työttömille ja vanhuksille, kielikursseja, tietotekniikka- ja kirjanpitokursseja sekä monia koulutusohjelmia aikuisille, joilla on erityistarpeita paikallisessa hoitotyökeskuksessa.

Univerza tarjoaa myös 19 kansallisen ammatillisen pätevöitymisen ohjelmaa ja järjestää erilaisia kursseja työttömille, kuten kieli-, tietotekniikka- ja kirjanpitokursseja sekä kieli- ja tanssikursseja lapsille lastentarhoissa.

Organisaatiolla on myös erittäin aktiivinen kolmannen iän yliopisto, jossa tarjoamme elinikäisen oppimisen aktiviteetteja yli 55-vuotiaille. Aktiviteetteihin kuuluu kielikursseja, tietokonekursseja, opintoryhmiä, terveellisen elämäntavan aktiviteetteja, luentoja, työpajoja, matkoja ja paljon muuta. Ljudska univerza Rogaška Slatina on myös lisensoitu slovenia toisena kielenä -keskus ja sukupolvienvälinen keskus.

Ljudska univerza on ollut aktiivinen kansainvälisissä projekteissa vuodesta 2011 asti ja on tehnyt yhteistyötä Grundtvig- ja Comenius regio -kumppanuusprojekteissa. Organisaatio on osallistunut yli 20 kansainväliseen Erasmus+-projektiin sekä koordinaattorina että partnerina.

Logospycom luotiin alunperin hoitoyritykseksi, joka erikoistuu oppimishäiriöihin nuorison joukossa, etenkin “dys”-häiriöihin (dyspraxia, dysfasia, dysleksia, jne.), joita kutsutaan myös erityisiksi oppimishäiriöiksi (Specific Learning Disorders, SLD). Useiden vuosien aikana työssämme koulujen, ammatillisten koulutuskeskusten, oppilaitosten, nuorten ja vanhempien kanssa loimme tai käytimme vaihtoehtoisia menetelmiä tai välineitä (digitaalisia ja ei-digitaalisia) ja olemme kehittäneet osaamisalaamme koulutuksen innovaatiokeskuksena.

YuzuPulse luotiin tuomaan teknologiainnovaatiota sosiaalitalouteen.

Tämän saavuttamiseksi autamme ei-teknologian asiantuntijoita käyttämään helposti saatavilla olevaa ja helposti suunniteltavaa teknologiaa. Toinen tavoitteemme on rohkaista sosiaalisen innovaation toimijoita toimimaan kansainvälisellä tasolla Euroopasta lähtien. Tukemalla sosiaalisia innovaatiotoimijoita etenemään paikallisen ja kansallisen tason yli toivomme YuzuPulsen aktiviteettien auttavan vaalimaan eurooppalaista yhteistyötä ja asiantuntijuuden ja ratkaisujen vaihtoa rajojen yli.

Tiimillämme on kansainvälisen tason asiantuntijuutta innovaatio- ja teknologiaprojektien hallinnassa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa ainoastaan tekijänsä näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa mistään sen sisältämien tietojen käytöstä.

Contact information

info@mrwinstonchatbot.eu

Icons made by Zlatko Najdenovski from www.flaticon.com

Oikeudelliset tiedot ja tietosuoja

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.